SKATE-ARCHITECTS-PMAM-SKATEPLAZA-EL-PONT-DE-VILOMARA-1-P1140061.jpg

El Pont de Vilomara Skatepark

El Pont de Vilomara i Rocafort, Bages, Barcelona, ES / 2018 / Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort

[ENG] Small Skatepark renovation located in the existing park of Parc de la Pau in the calm small town of El Pont de Vilomara. The project follows the main guidelines of the Park project, using the same materials, respecting the existing trees and blending in with the topography of the site. After very few meetings with the local skaters, it is clearly decided a very simple scheme of ramps and banks at the extremes of the skateable area and the main obstacles in the middle, mixing street obstacles with skateplaza elements, with all the curbs and banks built in ganit.

[CAT] Renovació del skatepark situat al Parc de la Pau, de El Pont de Vilomara, al costat de Manresa. El projecte segueix les directrius del projecte del Parc com una peça més del projecte original, fent servir els mateixos materials, respectant els arbres existents i integrant-se amb la topografia existent. Amb molt poques reunions amb els skaters locals, ràpidament s'acorda un esquema simple però funcional, amb rampes i plans inclinats als extrems de la zona patinable i una franja central d'obstacles de street i skateplaça, amb voreres i plans inclinats construïts en granit.

[ESP] Renovación del skatepark municipal situado en el Parque de la Pau, de El Pont de Vilomara, junto a la ciudad de Manresa. El skatepark sigue las directrices del proyecto del Parque como una pieza mas del proyecto original, utilizando los mismos materiales, respetando los arboles existententes y integrandose con la topografia existente. Con pocas reuniones con los skaters locales, rápidamente se llega al acuerdo de un esquema simple pero efectivo de rampas y planos inclinados en los extremos de la zona patinable y una franja central de obstaculos de street y skateplaza, con bordillos y planos inclinados construidos en granito.

SKATE-ARCHITECTS-EL-PONT-DE-VILOMARA-P1150272.jpg
SKATE-ARCHITECTS-EL-PONT-DE-VILOMARA-P1150214.jpg
SKATE_ARCHITECTS_EL_PONT_DE_VILOMARA_P1150244.jpg
SKATE-ARCHITECTS-PMAM-SKATEPLAZA-EL-PONT-DE-VILOMARA-4-Isometrica1.jpg
SKATE-ARCHITECTS-PMAM-SKATEPLAZA-EL-PONT-DE-VILOMARA-1-P1140061.jpg
SKATE-ARCHITECTS-PMAM-SKATEPLAZA-EL-PONT-DE-VILOMARA-2-P1140067.jpg
SKATE-ARCHITECTS-PMAM-SKATEPLAZA-EL-PONT-DE-VILOMARA-3-P1140071.jpg