Sotmigdia2.jpg

Skate Architects Barcelona Skatepark Montjuic

Sot del Migdia, Barcelona, ES / 2003 / Spoko + Ajuntament de Barcelona

[ENG] A big skatepark for the city of Barcelona at the Montjuic mountain. In between the preserved stones of the old quarry, a serie of skateable pathsways connect the different skate spots of the skatepark. It's a skateable garden. Includes replicas from the Hubba Hideout in San Francisco or the Mt.Baldy fullpipe. Also skatespots from the cities of Barcelona and San Francisco gathered all together in skate plaza called New Embarcadero.

[CAT] Un gran skatepark per la ciutat de Barcelona, a Montjuic. Es conserven les grans pedres de l'antiga cantera del Sot del Migdia i entre mig, una xarxa de camins patinables connecten els diferents skate spots del recinte. Es un jardí patinable. Inclou rèpliques del Hubba Hideout de San Francisco o el Mt.Baldy fullpipe, a més de skate spots de Barcelona i San Francisco reunits en una skateplaça: nou Embarcadero.

[ESP] Un gran skatepark para la ciudad de Barcelona, en la montaña de Montjuic. Se conservan las grandes rocas de la antigua cantera del Sot del Migdia, discurriendo entre ellas una serie de caminos patinables que conectan los diferentes skate spots del recinto. Es un jardín patinable. Incluye réplicas del Hubba hideout de San Francisco o el Mt.Baldy fullpipe, además de skate spots de Barcelona y San Francisco reunidos en una skateplaza: Nuevo Embarcadero. 

INDE Magazine, Informació i Debat, Junio 2004, Barcelona

PlantaPrograma.jpg
Planta General.jpg
jAPONES.jpg
Sotmigdia2.jpg
Roques Pre-existents.jpg
SotMigdia1.jpg
elias.GIF
SotMigdiaModel1.jpg
SotMigdiaModel2.jpg
MaquetaEdifici1.jpg